Wybór szkoły  ponadpodstawowej, a w konsekwencji zawodu i odnalezienie się na rynku pracy jest dla ósmoklasisty dużym wyzwaniem. W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie  klasy ósmej szkoły podstawowej realizując  tematykę zajęć w ramach doradztwa zawodowego i zadania Wewnatrzszkolnego Systemu Orientacji Zawodowej mają możliwość  zapoznania się ze specyfiką niektórych  zawodów w miejscach pracy, taka możliwość daje im nie tylko  pakiet informacji na temat danego zawodu, ale również  uczniowie zapoznają się z kryteriami przyjęć na dane stanowisko, niezbędnym wykształceniem jakie należy posiadać aby dany zawód móc wykonywać, sprawności fizycznej jaka jest niezbędna do wykonywania danych zawodów ( szczególnie zawodów tzw. „służb mundurowych) ”- konieczności przejścia przez  egzaminy nie tylko teoretyczne ale i praktyczne, umiejętności komunikacji z klientem, petentem.  25.09. 2019 roku uczniowie klasy VIII z doradcą zawodowym Izabelą Helińską gościli w Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie.  Na samym początku spotkania  zostaliśmy zaproszeni   do pomieszczenia , z którego dowodzi się pracą straży – odbiera informacje o zdarzeniach oraz organizuje wyjazd do danego zdarzenia, powtórka ze znajomości ważnych  numerów telefonów , które mogą uratować czyjeś życie bądź mienie jest rzeczą niezbędną, wiele cennych informacji które tam uzyskaliśmy możemy wykorzystać  nie tylko w przyszłej pracy ale i w życiu codziennym. Następnie panowie Marcin Dyczko i Paweł Gargacz w profesjonalny  sposób  przybliżył specyfikę pracy strażaka – zapoznali  młodzież ze sprzętem na jakim strażacy pracują ( aktualnie Powiatowa Straż Pożarna w Namysłowie otrzymała dwa nowe wozy strażackie –  wyposażenie imponujące ),  z wielością zadań jakim podlegają, z kryteriami przyjęć do straży. dużo uwagi poświęcił predyspozycjami  jakie należy posiadać  aby profesjonalnie wykonywać zawód –  sprawność fizyczna, odpowiedzialność, empatia,  odporność  fizyczna, jak i psychiczna, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność. Młodzież miała okazję zapoznać się z najnowszym  sprzętem na jakim pracują namysłowscy  strażacy udzielając wszelkiej pomocy, m.in.: poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,  poszukujących osób które znalazły się pod wodą oraz w wielu różnych zagrożeniach pożarowych czy atmosferycznych ( ulewy, wichury… . ). Na zakończenie młodzież mogła zobaczyć jak wygląda wyjazd wozu strażackiego na interwencję, ponieważ załoga została wezwana do wyjazdu, z tego tez względu  nie zdążyliśmy podziękować panom Marcinowi Dyczko i Pawłowi Gargacz za poświęcony nam czas i za wiedzę, którą się z nami podzielili. W imieniu młodzieży i własnym   Panowie  bardzo   Wam DZIĘKUJEMY .