W piątek 31 maja 2019 r. odbyła się wideokonferencja ze szkołą partnerską  z Hiszpanii. Uczestnikami spotkania byli uczniowie  klasy 8, którzy od listopada 2018 r. zaangażowani są w realizację projektu międzynarodowego na platformie e-twinning. Celem spotkania było podsumowanie siedmiomiesięcznej współpracy nad projektem matematycznym pt. Platonids, którego zadaniem było poznanie oraz zbadanie własności brył platońskich.