Biblioteka szkolna w roku szkolnym 2016/2017 zaprasza w godzinach:00109

  • Poniedziałek – 7:30 – 12:30
  • Wtorek – 7:30 – 14:30
  • Środa – 7:30 – 14:30
  • Czwartek – 7:30 – 14:30
  • Piątek – 7:30 – 11:30

Biblioteka to przybytek zawsze na oścież otwarty, zapraszający każdego w swoje progi.

Wejdź gościu i stań się przyjacielem.

Biblioteka w naszej szkole pełni funkcję kulturalną oraz z informacyjną. W istotny sposób wspiera proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły.

Zbiory Biblioteki Szkolnej

Zbiory biblioteki liczą ponad 13.600 woluminów. Księgozbiór biblioteki gromadzony jest z myślą o zaspokojeniu podstawowych potrzeb dydaktyczno-wychowawczych szkoły. W naszej bibliotece znajduje się wiele interesujących książek. Struktura gromadzonych materiałów obejmuje lektury obowiązkowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów, podstawowe wydawnictwa informacyjno-encyklopedyczne, literaturę popularnonaukową i z zakresu nauczania poszczególnych przedmiotów. Mamy też bogaty wybór czasopism. Czytelnikami naszej biblioteki są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Biblioteka oferuje też nowoczesną pracownię multimedialną.

Na szczególną uwagę zasługuje praca aktywu bibliotecznego. Członkami grupy są czytelnicy, którzy chętnie przebywają w wolnym czasie w bibliotece, uczestniczą w porządkowaniu i urządzaniu pomieszczeń bibliotecznych, pomagają doraźnie w konserwacji, udostępnianiu, poznają tajniki systemu wyszukiwawczego, dzielą się z innymi nabytą wiedzą biblioteczną, polecają interesujące książki. Uczniowie Ci pełnią również rolę łączników między biblioteką a swoimi klasami.