W dniach 17-18 grudnia 2015 r. w naszej szkole przeprowadzono wśród uczniów ankietę „Jak rozwijamy zainteresowania?”, której celem było rozpoznanie aktywności  i zainteresowań uczniów. W badaniu wzięło udział 170 uczniów szkoły.

Z ankiet wynika, że 94 % uczniów (160) wie o organizowanych w naszej szkole zajęciach pozalekcyjnych. Najliczniej uczniowie uczestniczą w zajęciach takich jak: kółko matematyczne (26,5 %), zajęciach wyrównawczych z matematyki (23 %), zajęciach sportowych SKS (15,3 %), wolontariat (11,8 %) oraz warsztaty taneczne (11,2 %).

WYKRES

22 % uczniów nie uczestniczy w żadnych zajęciach.

48,8 % uczniów stwierdziło, że uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych chętnie i systematycznie.

Wśród uczniów, którzy chętnie i systematycznie biorą udział w oferowanych przez szkołę zajęciach (48,5 %) zadeklarowało, że motywacją do tych zajęć są głównie:

 • zainteresowania (59 %),
 • potrzeba pozyskania wiedzy i umiejętności (44,6 %),
 • sposób spędzenia wolnego czasu (36,1 %),
 • rozwój sprawności fizycznej i umiejętności sportowych (24,1 %),
 • możliwość przygotowania się do sprawdzianów i egzaminu gimnazjalnego (21,7 %),
 • możliwość udziału w konkursach przedmiotowych (19,3 %),
 • bo jestem słaby z jakiegoś przedmiotu (19,3 %).

Według 93 % uczniów zajęcia organizowane przez naszą szkołę w wystarczający sposób poszerzają ich wiadomości i umiejętności. Inne odpowiedzi uczniów obrazuje poniższy wykres.

 

50,6 % uczniów stwierdziło, że największą korzyścią z uczestnictwa w tych zajęciach jest poprawa ocen z danego przedmiotu,      46 % uważa też, że zajęcia te są ciekawie prowadzone, dla 39 % dużą korzyścią jest również poszerzenie zakresu wiedzy; 35 % zauważa możliwość miłego spędzenia czasu, dla 30 % równie istotne jest lepsze przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

71 % ankietowanych odpowiedziało, że nie widzi potrzeby organizowania przez szkołę innych zajęć pozalekcyjnych, natomiast 21 % zaproponowało następujące zajęcia:

 • zajęcia gastronomiczne/kucharskie (6 osób),
 • zajęcia fotograficzne (5),
 • kółko programowania gier komputerowych (4), kółko informatyczne (2),
 • SKS ukierunkowany na siatkówkę (4) lub koszykówkę (2).

87 % nie chciałoby niczego zmieniać w obecnych zajęciach. Blisko 9 % uczniów oczekuje zmian, a ich propozycje są następujące:

 • aby w każdy dzień było jakieś kółko, a nie dwa kółka w jeden dzień,
 • żeby zapewnione było odwożenie do domu,
 • większość zajęć jest dostosowana do miejscowych,
 • 30 minut,
 • aby każdego dnia była lekcja wolna przeznaczona na zajęcia dodatkowe,
 • więcej wyjąć poza szkołę,
 • urozmaicenie,
 • piłka ręczna na SKS-ie,
 • każda klasa osobno,
 • więcej eksperymentów na zajęciach np. chemii.

Wyniki ankiet pokazały, że uczniowie rozwijają swoje zainteresowania również poza szkołą. Spośród najczęściej powtarzających się odpowiedzi wynika, że:

 • 34,1 % spędza czas przed komputerem,
 • 25,9 % czyta ksiązki.

Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach sportowych, z których największą popularnością cieszy się piłka nożna (38 uczniów trenuje ten sport), bieganie (11 osób), siatkówka i zajęcia na siłowni (po 9). Ponadto innymi formami rozwijania swoich zainteresowań są udział w zajęciach tanecznych (6), rysowanie (6), jazda na rowerze (5), gotowanie (5), spacery i spotkania ze znajomymi.

Wnioski

 • 80 % ankietowanych uczniów uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.
 • Oferta szkoły zaspakaja potrzeby i zainteresowania uczniów – wybierają zajęcia świadomie, by móc rozwijać swoje zainteresowania i podwyższać swoje wiadomości i umiejętności.
 • 20 % uczniów uczestniczących w zajęciach widzi potrzebę zorganizowania w szkole zajęć pozalekcyjnych:
 • gastronomiczne,
 • fotograficzne,
 • kółko informatyczne,
 • zajęcia sportowe ukierunkowane na gry zespołowe (siatkówka, koszykówka).

 

Zespół ewaluacyjny:

Mirella Adamczak, Violetta Cichocka-Pudło, Jolanta Zygmunt, Piotr Słabosz.

 

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI ANKIETY:

Jak rozwijamy zainteresowania? – ankieta dla uczniów

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących Twoich zainteresowań. Ankieta jest anonimowa. Chcemy w ten sposób zbadać zainteresowania uczniów naszej szkoły.

 1. Czy w szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne?

TAK    160 – 94,1 %             NIE     1 – 0,6 %        NIE WIEM    9 – 5,3 %

 1. W jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczysz? (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
 • kółko polonistyczne 19 – 11,2 %
 • kółko teatralne   7 – 4,1 %
 • kółko matematyczne 45 – 26,5 %
 • kółko orgiami 11- 6,5 %
 • kółko ekologiczno-biologiczne   3 – 1,8 %
 • kółko regionalne   5 – 2,9 %
 • kółko historyczne 14 – 8,2 %
 • kółko plastyczne   7 – 4,1 %
 • Klub Webmaster   3 – 1,8 %
 • Klub Chemika 11 – 6,5 %
 • Wolontariat 20 – 11,8 %
 • zajęcia wokalne   6 – 3,5 %
 • warsztaty taneczne 19 – 11,2 %
 • zajęcia sportowe – SKS 26 – 15,3 %
 • zajęcia świetlicowe 24 – 14,1 %
 • zajęcia dla dysortografików   8 – 4,7 %
 • zajęcia wyrównawcze z j. polskiego 13 – 7,6 %
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki 39 – 22,9 %
 • w żadnych 38 – 22,4 %
 • matematyka po angielsku   2 – 1,2 %
 • kółko języka niemieckiego   5 – 2,9 %
 • kółko fizyczne   1 – 0,06 %
 • kółko j. angielskiego   1 – 0,06 %
 1. Czy systematycznie i chętnie bierzesz udział w proponowanych przez szkołę zajęciach pozalekcyjnych?

TAK    83 – 48,8 %               NIE     85 – 50 %

Jeżeli zaznaczyłeś TAK to wypełnij dalszą część ankiety, a jeśli odpowiedziałeś NIE               to przejdź do pytania 7.

 1. Do udziału w zajęciach pozalekcyjnych motywują cię (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi):
 • zainteresowania 49 – 59%
 • potrzeba pozyskania wiedzy i umiejętności 37 – 44,6 %
 • możliwość udziału w konkursach przedmiotowych 16 – 19,3 %
 • rozwój sprawności fizycznej i umiejętności sportowych 20 – 24,1 %
 • możliwość przygotowania się do sprawdzianów i egzaminu gimnazjalnego18 – 21,7%
 • bo jestem słaby z jakiegoś przedmiotu 16 – 19,3 %
 • poprawa własnej samooceny 9 – 10,8 %
 • sposób spędzenia wolnego czasu 30 – 36,1 %
 • inne: dostanie dobrej oceny z przedmiotu, pomoc zwierzętom, nauka tańca towarzyskiego
 1. Czy twoim zdaniem zajęcia pozalekcyjne organizowane przez naszą szkołę w wystarczający sposób poszerzają Twoje wiadomości i umiejętności?

Zdecydowanie TAK  27 – 31 %

Raczej TAK               54 – 62,1 %

Zdecydowanie NIE     4 – 4,6 %

Raczej NIE                   2 – 2,3 %

 1. Jakie korzyści czerpiesz z uczestnictwa w tych zajęciach? (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
 • zajęcia te wpływają na poprawę ocen z danego przedmiotu   42 – 50,6 %
 • zajęcia te pozwalają miło spędzić wolny czas 29 – 34,9 %
 • zajęcia te są ciekawie prowadzone 38 – 45,8 %
 • uczą zdrowej rywalizacji 8 – 9,6 %
 • zajęcia te rozwijają moje zdolności twórcze 15 – 18,1 %
 • zajęcia te pozwalają doskonalić umiejętności poprawnego posługiwania się językiem pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym 15 – 18,1 %
 • zajęcia te poszerzają zakres mojej wiedzy 32 – 38,6 %
 • zajęcia są zrozumiałe, bogate w treści i ćwiczenia 12 – 14,5 %
 • zajęcia te wyrównują moje braki edukacyjne 3 – 3,6 %
 • zajęcia te rozwijają zainteresowania kulturą, regionem 3 – 3,6 %
 • budzą aktywność 22 – 26,5 %
 • lepsze przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego 25 – 30,1 %
 1. Czy uważasz, że oprócz proponowanych przez szkołę powinny być organizowane inne zajęcia pozalekcyjne?

NIE     121 – 71,2 %

TAK (jeśli tak to na jakie chętnie byś uczęszczał/a)  35 – 20,6 %

 1. Czy chciałbyś/chciałabyś coś zmienić z zajęciach pozalekcyjnych?

NIE     148 – 87,1 %

TAK (podaj swoje oczekiwania)  15 – 8,8 %

 1. W jaki sposób rozwijasz swoje zainteresowania poza szkołą?
 • poświęcam się hobby (jakie?) ……………………………………………………………………………..
 • zajęcia sportowe (jakie?) …………………………………………………………………………………….
 • czytanie książek 44 – 25,9 %
 • spędzanie czasu przed komputerem 58 – 34,1 %
 • inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………………………

Ad. 7

Propozycje zajęć pozalekcyjnych:

 • zajęcia fotograficzne – 5,
 • kółko programowania gier komputerowych – 4,
 • tworzenie blogów i stron informatycznych – 1,
 • zajęcia informatyczne – 2,
 • siatkówka – 4,
 • akrobatyka – 1,
 • zajęcia teatralne – 1,
 • wolontariat – 1,
 • zajęcia gastronomiczne/kucharskie – 6,
 • kółko rolkarskie – 1,
 • zajęcia z języka rosyjskiego – 2,
 • zajęcia filmowe – 1,
 • kółko e-sportowe – 1,
 • gra na instrumentach – 1,
 • kółko literackie – 2,
 • klub wielbicieli kultury japońskiej – 1,
 • zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego – 1,
 • grupa rekonstrukcyjna – 1,
 • sztuki walki – 1,
 • motoryzacja – 1,
 • piłka nożna – 1,
 • więcej SKS-ów – 1,
 • koszykówka – 1.

Ad. 8

Propozycje zmian w zajęciach pozalekcyjnych:

 • aby w każdy dzień było jakieś kółko, a nie dwa kółka w jeden dzień,
 • żeby odwozili do domu,
 • 30 minut,
 • aby każdego dnia była lekcja wolna przeznaczona na zajęcia dodatkowe,
 • więcej wyjść poza szkołę,
 • urozmaicenie,
 • piłka ręczna na SKS-ie,
 • większość zajęć dostosowana jest do miejscowych,
 • każda klasa osobno,
 • więcej eksperymentów na zajęciach np. chemii.

Ad. 9

Hobby i inne zainteresowania:

 • taniec – 6,
 • jazda na rowerze – 5,
 • gra na gitarze – 3,
 • pianino – 1,
 • muzyka – 2,
 • szkoła muzyczna – 2,
 • słuchanie muzyki – 1,
 • gra na keyboardzie – 1,
 • nauka – 2,
 • motory – 1,
 • motoryzacja – 3,
 • rysowanie – 6,
 • malowanie – 2,
 • projektowanie wnętrz – 1,
 • prace ręczne np. z muliny – 1,
 • śpiew – 3,
 • sztuka – 1,
 • teatr – 1,
 • wędkarstwo – 2,
 • śpię – 1,
 • jazda konna – 2,
 • sztuki walki – 1,
 • gra na instrumencie – 1,
 • rolnictwo – 1,
 • zabawy w lesie – 1,
 • koszykówka – 1,
 • kulturystyka – 1,
 • gotowanie – 5,
 • pieczenie – 1,
 • fantastyka – 1,
 • orgiami – 3,
 • modelarstwo – 1,
 • strategie militarne – 1,
 • fotografia – 4,
 • kaligrafia – 1,
 • pisanie opowiadań – 1,
 • montowanie filmów – 1,
 • informatyka – 1,
 • gry komputerowe – 1,
 • naprawa komputerów – 1,
 • rozwijanie wiedzy historycznej – 1,
 • ptaki – 1,
 • zwierzęta – 1,
 • spacery 1,
 • spacer z rodziną – 1,
 • spotkania z rówieśnikami – 3,
 • wychodzę na dwór – 2, ze znajomymi – 1,
 • wychodzenie na miasto – 1,
 • zajęcia w świetlicy OHP – 1,
 • oglądanie telewizji – 1,
 • rolki – 1,
 • rolnictwo – 1,
 • kolekcjonerstwo (kamienie, karty, monety) – 3,
 • filmy edukacyjne nt. moich zainteresowań – 1,

Zajęcia sportowe:

 • piłka nożna – 38,
 • bieganie – 11,
 • siatkówka – 9,
 • siłownia – 9,
 • aerobik – 1,
 • basen – 3,
 • kolarstwo – 1,
 • koszykówka – 3,
 • akrobatyka – 1,
 • piłka ręczna – 1,
 • lekkoatletyka – 2,
 • ćwiczenia – 1,
 • kulturystyka – 1,
 • e-sport – 3,
 • tenis –2.