Przerwy w zajęciach szkolnych

23.12. – 31.01.2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
10 – 23. 02.2020 r. Ferie zimowe
9 – 14.04.2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna

 

21.04.2020 r.

22.04.2020 r.

23.04.2020 r.

Egzamin  ósmoklasisty:

  • j.polski
  • matematyka
  • j. nowożytny
26.06.2020 r. Zakończenie roku szkolnego
14.10., 31.10.,02.01.2020, 03.01.2020, 12.06.2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

 

Harmonogram kontaktówek / zebrań z rodzicami godz. 17:00

18 września 2019     Zebranie z rodzicami
16 października 2019     Kontaktówka
13 listopada 2019     Kontaktówka
18 grudnia 2019     Zebranie z rodzicami – projekty ocen
30 stycznia     Zebranie z rodzicami- oceny semestralne
18 marca 2020     Kontaktówka ( dla kl. VIII zebranie)
15 kwietnia     Kontaktówka
21 maja     Zebranie z rodzicami – projekty ocen