Organ prowadzący szkołę:
Gmina Namysłów

Dyrektor szkoły
mgr Jacek Pawłowski

Sekretariat:
 mgr 

Charakter szkoły:

publiczna

Typ szkoły:

szkoła podstawowa

Liczba oddziałów:
8 oddziałów

Liczba nauczycieli:
30 nauczycieli

Liczba uczniów:
165 uczniów

Nasza szkoła główny nacisk kładzie na:

 • podniesienie poziomu wykształcenia
 • dobre przygotowanie uczniów do dalszej edukacji
 • przygotowanie uczniów do samodzielnego podejmowania decyzji
 • udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska
 • pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej dzięki programowi „Orientacja szkolna i zawodowa w gimnazjum”

Czym dysponujemy:

 • 16 sal lekcyjnych
 • Boisko i sala gimnastyczna
 • Biblioteka z czytelnią multimedialną
 • Stołówka szkolna
 • Pracownia komputerowa
 • Gabinet pedagoga i psychologa