We wrześniu 2016 r. po raz kolejny nasze gimnazjum przystąpiło do programu eTwinning opartym na partnerstwie szkół europejskich. Program ten polega na realizowaniu różnorakich projektów wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne.

bez-tytulu

 

Naszym partnerem została szkoła IES Comarcal z miasteczka Burjassot w Hiszpanii. W programie uczestniczy 23 uczniów ze strony hiszpańskiej oraz 21 z kl. IIa naszego gimnazjum. Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Joanna Olszewska.

 

Wspólnie z naszym partnerem ustaliliśmy, że tematem naszej pracy będzie ‘Reaserching fractals’.  Projekt będzie składał się z kilku części i został rozłożony na cały rok szkolny.

15645398_1899912263564097_2071064840_nGłównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności wypowiadania się oraz prezentowania zebranych informacji w języku angielskim. Równie ważne jest  bliższe poznanie się partnerów-przybliżenie swoich szkół, miejscowości i krajów. Podczas realizacji wyznaczonych zadań uczniowie będą rozwijać umiejętności pracy w zespole oraz współpracy międzyzespołowej (w skład każdego zespołu wchodzą zarówno uczniowie z Polski jak i Hiszpanii).

Postawowym narzędziem używanym podczas pracy nad projektem będzie platforma Twinspace –miejsce spotkań uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt.