W grudniu  2017 r. po raz kolejny nasze gimnazjum przystąpiło do programu e-Twinning opartym na partnerstwie szkół europejskich. Program ten polega na realizowaniu różnorakich projektów wykorzystując technologie informacyjno – komunikacyjne.

Naszym partnerem została szkoła IES Comarcal z miasteczka Burjassot w Hiszpanii. W programie uczestniczy 13 uczniów ze strony hiszpańskiej oraz 13 z kl. VII naszej szkoły. Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Joanna Olszewska.

Wspólnie z naszym partnerem ustaliliśmy, że tematem naszej pracy będzie ‘Expensive investigation’.  Projekt będzie składał się z kilku części i został rozłożony na 5 miesięcy roku szkolnyego

Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności wypowiadania się oraz prezentowania zebranych informacji w języku angielskim. Równie ważne jest  bliższe poznanie się partnerów-przybliżenie swoich szkół, miejscowości i krajów. Podczas realizacji wyznaczonych zadań uczniowie będą rozwijać umiejętności pracy w zespole oraz współpracy międzyzespołowej (w skład każdego zespołu wchodzą zarówno uczniowie z Polski jak i z Hiszpanii).

Podstawowym narzędziem używanym podczas pracy nad projektem będzie platforma Twinspace –miejsce spotkań uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt.