Kolejne mobilności nauczycieli w ramach programu POWER „Mobilność Kadry Edukacji Polskiej” w ramach projektu dofinansowanego przez Agencję Narodową.

14191714_1142358669159771_1611628381_o  IMG_20160714_124149573_HDR

 

W pierwszych tygodniach wakacji dwie nauczycielki z naszej szkoły uczestniczyły w kursach metodyczno-językowych. Pani Mirella Adamczak brała udział w szkoleniu w Ratyzbonie (Niemcy) „Methoden und Sprache” natomiast Pani Joanna Olszewska w Cheltenham (Anglia) „C.L.I.L. – content and language integrated learning for teachers who teach science or maths or technical subjects “bilingually” in english at secondary level”. W szkoleniach uczestniczyli nauczyciele z różnych krajów Unii Europejskiej.

 

Kursy te odpowiadały potrzebom szkoły, uczniów, jak i zainteresowaniom zawodowym nauczycieli. Zajęcia prowadzone były przez znakomitych, doświadczonych specjalistów, którzy z zamiłowaniem  dzielili się swoją wiedzą oraz przedstawiali  najnowsze metody nauczania. Pani Joanna Olszewska poznawała najnowocześniejszą i wg badań najbardziej efektywną metodę nauczania matematyki po angielsku ” C.L.I.L.”, pani Mirella Adamczak – metody aktywne, ruchowe oraz interaktywne ułatwiające naukę języka niemieckiego.

Poza zajęciami planowymi szkoła organizująca kurs przygotowała bogaty program kulturalny, umożliwiający nauczycielom dokładniejsze poznanie kultury i zwyczajów krajów goszczących.

 

Ogromną zaletą kursów było zakwaterowanie w miejscach, gdzie można było rozwijać swoje umiejętności językowe. Pani Joanna Olszewska mieszkała u rodziny angielskiej w Cheltenham, natomiast pani Mirella Adamczak – w domu studenckim, gdzie przebywały osoby z całego świata. Codzienny kontakt i rozmowy w obcym języku wpłynęły na poprawę kompetencji językowo-komunikacyjnych, jak również na lepsze poznanie i zrozumienie zwyczajów tych krajów.

 

Niezwykle interesująca okazała się również wizyta naszej matematyczki w angielskiej szkole  Christopher Whitehead Language College w Worcester. Dzięki życzliwości i otwartości nauczycieli pracujących w tej placówce mogła poznać brytyjski system nauczania oraz  aktywnie uczestniczyć w prowadzonych zajęciach. Pani Mirella Adamczak w ramach szkolenia poznawała szczegółowo system edukacyjny w Bawarii.

 

Pobyt naszych nauczycieli, zarówno w Niemczech, jak i Anglii, pozwolił nawiązać kontakty z nauczycielami z wielu krajów Europy, co w przyszłości zaowocuje współpracą międzynarodową w ramach projektów Unii Europejskiej.

Kursy te miały bardzo duży wpływ na rozwój osobisty i zawodowy, a pośrednio na uczniów, współpracowników i szkołę. Dzięki doskonałej pracy doświadczonych lektorów prowadzących szkolenia nauczyciele zostali zachęceni do bardziej refleksyjnego podejścia w sposobie nauczania, zwiększyli dotychczasową wiedzę nt. nowych metod nauczania, poprawili swoje kompetencje językowe, zwiększyli umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania klasą.  Nasza matematyczka oraz germanistka, doceniając bardzo wysoką jakość prowadzonych kursów, zostały zmotywowane do udziału w innych działaniach programów Unii Europejskiej, a tym samym do dalszego rozwoju zawodowego. Nowe metody pomagają lepiej motywować uczniów. Doświadczenia tych dwóch nauczycielek zachęcają  kolegów i koleżanki do udziału w Europejskich Programach Edukacujnych, przyczyniają się do stosowania nowych metod nauczania w szkole przez wszystkich nauczycieli.

 

Kursy językowo – metodyczne były nie tylko wspaniałym doświadczeniem, ale i fantastyczną przygodą. Nie tylko w pełni spełniły oczekiwania, ale znacznie je przerosły. Zarówno zajęcia prowadzone w profesjonalny sposób, dobór zagadnień i niezwykle interesująca forma szkoleń pozwalają na doskonałą ocenę kursów. Wyjazd na zagraniczne kursy stanowi wielką motywację do podejmowania nowych wyzwań w pracy z uczniami.