Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości za realizację projektu międzynarodowego Searching Fractals. Krajowa Odznaka Jakości (KOJ) przyznawana jest przez Krajowe Biuro Programu eTwinning tym nauczycielom i uczniom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju. Nasz  projekt realizowany był od października 2016 r. do maja 2017 r. Wzięła w nim udział obecna klasa 3a oraz 25 uczniów ze szkoły partnerskiej IES Commarcal w Hiszpanii.  Efekty wspólnej pracy były prezentowane na platformie eTwinning oraz szkolnej stronie internetowej. Uczniowie zostali podzieleni na 7 międzynarodowych grup. Zadaniem każdej z nich było pogłębianie wiedzy nt. fraktali oraz zbadanie ich występowania m.in. w sztuce, medycynie, ekonomii czy naturze. Głównym celem projektu było nie tylko poszerzenie wiedzy matematycznej, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku obcym, współpracy, TIK oraz kreatywnego myślenia. Nad realizacją projektu czuwały nauczycielki matematyki p. Joanna Olszewska z naszego gimnazjum oraz p. Nuria Martinez Reyes z Hiszpanii.