pobrane

Nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Namysłowie biorą udział w projekcie międzynarodowym POWER zajmującym się Mobilnością Kadry Edukacji Szkolnej. Głównym celem projektów realizowanych ze środków POWER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji, nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.

W ramach projektu, każdy uczestnik projektu będzie uczestniczył w jednej zagranicznej mobilności. Uczestnicy otrzymają dofinansowanie ze środków unijnych (Fundusze Europejskie – Wiedza, Edukacja,Rozwój;Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny) na udział w formach wsparcia, które są zgodne z zasadami programu Erasmus+. W naszej szkole będą to szkolenia kadry – uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach lub szkoleniach za granicą. Już w kwietniu na szkolenie językowe do Barcelony wyjedzie pani Anna Koncur po to, aby po powrocie móc dzielić się z uczniami znajomością języka hiszpańskiego. Język ten cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, dlatego Pani Koncur zdecydowała się wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i nie tylko rozpocząć studia języka hiszpańskiego, ale i na żywo poznać język, kulturę i obyczaje kraju, którego języka nasza młodzież chce się uczyć. W maju na szkolenie językowe do Irlandii wybiera się Dyrektor naszego Gimnazjum, pan Jacek Pawłowski. Będzie tam szkolił się w zakresie znajomości języka angielskiego, jak również nawiązywał kontakty z innymi szkołami, poszukiwał partnerów do kolejnych projektów międzynarodowych, do których już się przygotowujemy. W czerwcu do Hamburga na szkolenie metodyczne wybiera się pani Mirella Adamczak. Tematem szkolenia w Niemczech są najnowsze techniki, metody i strategie nauczania języków obcych. W lipcu pani Joanna Olszewska będzie udoskonalać swoje umiejętności nauczania matematyki po angielsku w Cheltenham.
Wszystkie te szkolenia mają na celu podwyższenie jakości pracy szkoły, uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dla naszych obecnych i przyszłych uczniów.