JĘZYK POLSKI:

mgr Renata Nowak

mgr Elżbieta Finster

RELIGIA:

ks. Marek Gorbenko

JĘZYK NIEMIECKI:

mgr Mirella Adamczak

mgr Małgorzata Młynarska

JĘZYK ANGIELSKI 4-8

lic. Krzysztof Szewczuk

mgr Joanna Olszewska

JĘZYK ANGIELSKI 1-3:

mgr Malwina Szpaczyńska

mgr Joanna Olszewska

HISTORIA:

mgr Iwona Bilińska

WOS:

mgr Iwona Bilińska

EDB:

mgr Lucyna Baliga

MATEMATYKA:

mgr Ewa Frysztak

mgr Joanna Olszewska

WDŻ:

mgr Małgorzata Karczewska

NAUCZANIE POCZĄTKOWE:

mgr Malwina Szpaczyńska

mgr Mirella Adamczak

mgr Iwona Okularczyk

ŚWIETLICA:

mgr Jolanta Zygmunt

mgr Anna Lejczak

CHEMIA:

mgr Beata Szkutnik Orlikowska

FIZYKA:

mgr Ewa Frysztak

GEOGRAFIA:

mgr Irena Bielecka

INFORMATYKA:

lic. Krzysztof Szewczuk

MUZYKA:

mgr Róża Gerlach

PLASTYKA:

mgr Iwona Okularczyk

TECHNIKA:

mgr Iwona Okularczyk

WF:

mgr Jolanta Stężowska

mgr Marcin Krakowiak

PEDAGOG SZKOLNY:

mgr Izabela Helińska

PSYCHOLOG SZKOLNY:

mgr Alina Wojtasiak-Drobina

BIBLIOTEKA SZKOLNA:

mgr Barbara Pilis

BIOLOGIA:

mgr Małgorzata Karczewska

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

Andrzej Pietrzak, Katarzyna Bednarska, Halina Brycka, Ludwika Cisicka, Dorota Bożek, Iwona Koziara,  Regina Mateja, Zofia Karsznia