JĘZYK POLSKI:

mgr Renata Nowak

mgr Elżbieta Finster

RELIGIA:

mgr Jadwiga Jabłońska

JĘZYK NIEMIECKI:

mgr Mirella Adamczak

mgr Małgorzata Młynarska

JĘZYK ANGIELSKI:

Krzysztof Szewczuk

mgr Joanna Olszewska

mgr Joanna Baranowska

JĘZYK ANGIELSKI 1-3:

mgr Malwina Szpaczyńska

HISTORIA:

mgr Iwona Bilińska

WOS:

mgr Iwona Bilińska

EDB:

mgr Piotr Leszczyński

MATEMATYKA:

mgr Ewa Frysztak

mgr Joanna Olszewska

WDŻ:

mgr Małgorzata Karczewska

NAUCZANIE POCZĄTKOWE:

mgr Mirella Adamczak

mgr Iwona Okularczyk

ŚWIETLICA:

mgr Malwina Szpaczyńska

CHEMIA:

mgr inż. Janina Karolewska

FIZYKA:

mgr Ewa Frysztak

GEOGRAFIA:

mgr Irena Bielecka

INFORMATYKA:

mgr Piotr Słabosz

mgr Marek Huck

MUZYKA:

mgr Róża Gerlach

PLASTYKA:

mgr Iwona Okularczyk

TECHNIKA:

mgr Anna Lejczak

WF:

mgr Jolanta Stężowska

mgr Marcin Krakowiak

PEDAGOG SZKOLNY:

mgr Izabela Helińska

mgr Elżbieta Finster

PSYCHOLOG:

mgr Alina Wojtasiak-Drobina

BIBLIOTEKA SZKOLNA:

mgr Barbara Pilis

BIOLOGIA:

mgr Małgorzata Karczewska

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

Andrzej Pietrzak, Katarzyna Bednarska, Halina Brycka, Ludwika Cisicka, Dorota Bożek, Iwona Koziara,  Regina Mateja, Zofia Karsznia