Nowości wydawnicze dzięki realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Drodzy Czytelnicy! Dzięki realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na początku lipca 2018 r. do naszej biblioteki szkolnej trafiły nowości wydawnicze w większości wybrane przez Was podczas przeprowadzonych rozmów oraz na podstawie pisemnych propozycji wrzucanych do skrzynki ustawionej w bibliotece szkolnej, ale również na podstawie konsultacji z gronem pedagogicznym, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i zaakceptowaniu naszych wyborów czytelniczych przez Bibliotekę Publiczną w Namysłowie. Nasz księgozbiór został wzbogacony o 308 woluminów (lektury i tzw. ,,czytadła”) i 6 audiobooków za kwotę 5 000 zł. (4 000 zł. pozyskano z dotacji celowej budżetu państwa, a 1000 zł. to wkład własny organu prowadzącego szkołę). Pierwsze opracowane książki trafią do czytelników już na wakacje,
po kolejne tytuły zapraszam we wrześniu.

Dokładne tytuły zakupionych książek można sprawdzić na stronie internetowej szkoły, w zakładce Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa lub bezpośrednio w bibliotece szkolnej.