Anna Koncur

04.04.2016 – 15.04.2016
Kurs języka hiszpańskiego
DonQuijote – Barcelona

DonQuijote to szkoła językowa w Barcelonie, istnieje od 1986 roku. Jest instytucją, która zajmuje się szkoleniem młodzieży i dorosłych, od 30 lat oferując różnorodne kursy języka hiszpańskiego w dowolnym terminie oraz różnorodność zakwaterowania. DonQuijote organizuje również kreatywne warsztaty poświęcone kulturze i literaturze hiszpańskiej wspierając tym samym różnego rodzaju wydarzenia i miejsca poświęcone temu krajowi. Szkoły donQuijote zdobyły prestiżowe certyfikaty, wśród których znajduje się uznanie akredytowanych przez Instytut Cervantesa ośrodków w Granadzie, Salamance, Teneryfie i Walencji oraz Certyfikat Jakości w nauczaniu języka hiszpańskiego jako języka obcego (CEELE) przyznany przez Uniwersytet Alcalá. Zajęcia odbywaja się w 2 piętrowym budynku posiadającym około 15 sal lekcyjnych, salę komputerową i salę video oraz bibliotekę. Przestronne sale lekcyjne są wyposażone w tablice interaktywne i projektory multimedialne.

Głównym założeniem kursu było doskonalenie umiejętności językowych, nacisk kładziony był zarówno na konwersacje i wymowę, jak i na utrwalenie zasad gramatycznych oraz wzbogacenie słownictwa. W zajęciach mojej grupy uczestniczyło 7 słuchaczy z rożnych krajów (Islandia, Holandia, Łotwa, Ukraina, Polska, Chiny oraz Niemcy) co stworzyło szansę na wymianę doświadczeń, znalezienie partnerów do realizacji w przyszłości wspólnego projektu wielostronnego, prowadzenie dyskusji na różne tematy. Dzięki możliwości pracy w grupie międzynarodowej rozwinęłam tolerancję oraz szacunek względem innych narodowości, kultur, ras czy religii. Udział w kursie nauczył mnie otwartości wobec różnic kulturowych oraz poszerzył horyzonty myślowe. Mocną strona kursu była różnorodność ciekawych materiałów szkoleniowych oraz sposób prowadzenia zajęć przez wykładowców, których cechowały wysokie kompetencje, kreatywność oraz pełen profesjonalizm. Nauczyciele donQuijota są wykwalifikowanymi native speakerami, absolwentami uczelni i specjalistami w języku hiszpańskim. Podczas zajęć panowała bardzo miła, przyjazna i życzliwa atmosfera, co z pewnością wpłynęło na jakość kursu.

Podczas kursu stosowane były różne formy i metody pracy: praca indywidualna, praca w parach, dyskusja, mini wykład, symulacje, warsztaty, prezentacje. Zajęcia prowadzone były przy użyciu nowoczesnej technologii komunikacyjno-informacyjnej (wykorzystanie tablicy interaktywnej, projektora, nagrań wideo, prezentacji multimedialnych), a także z wykorzystaniem różnych materiałów szkoleniowych, oraz podręczników, których autorami są wykładowcy donQuijiote.

Wraz z innymi uczestnikami kursu brałam udział w zajęciach integracyjnych organizowanych przez szkołę jak i we własnym zakresie: spotkania w kawiarniach, restauracjach, wycieczki kulturoznawcze do takich miejsc jak: La Rambla – esencja Barcelony, Plaça Catalunya – miejsce spotkań towarzyskich, Pałac Güella – jeden z mistrzowskich projektów Gaudiego, Muzeum Picassa, Port Vell – doskonałe miejsce na spacer po nabrzeżu wśród palm, jachtów i nowoczesnej architektury, Pomnik Kolumba – jeden z symboli stolicy Katalonii, Park Ciutadella – jedno z najpiękniejszych miejsc w Barcelonie, Łuk Triumfalny, Parlament Katalonii, Plaça d’Espanya – jeden z głównych placów u podnóża Montjuïc gdzie odbywa się spektakl grających fontann, Muzeum Narodowe Sztuki Katalonii, Manzana de la Discordia – trzy domy zbudowane przez trzech największych architektów ówczesnej Barcelony, a wśród nich Casa Batlló – dom z baśni lub marzenia sennego; Casa Milà – absolutna innowacja architektoniczna, Sagrada Familia – najsłynniejszy i najchętniej odwiedzany… plac budowy w Hiszpanii, Szpital św. Krzyża i św. Pawła – szpital jak ze świata Walta Disneya, Park Güella – baśniowe budowle i widok na imponującą panoramę Barcelony, Park Labirynt – XVIII-wieczny ogród klasycystyczny, Camp Nou – stadion piłkarski, na którym są odbywane mecze FC Barcelona,
Wszystkie te miejsca i doświadczenia znacząco wpłynęły na poszerzenie horyzontów i wzbogacenie mojej wiedzy kulturowej dotyczącej tego kraju.

Podczas pracy z uczniami urozmaicę moje zajęcia lekcyjne, wzbogacając je o dodatkowe treści z zakresu kulturoznawstwa. Zajęcia poświęcone kulturze i historii Hiszpanii nie tylko poszerzą wiedzę ogólną moich uczniów, ale także zachęcą ich do walki z ksenofobią i stereotypami oraz rozwijania w nich poczucia integracji europejskiej.
Ogromną zaletą kursu było zakwaterowanie u jednej z Hiszpańskich rodzin. Codzienny kontakt i rozmowy z panią domu wpłynęły na poprawę moich kompetencji językowo-komunikacyjnych, jak również na lepsze poznanie i zrozumienie zwyczajów rodziny hiszpańskiej.

Wykorzystanie zgromadzonych w trakcie kursu materiałów dydaktycznych wpłynie na zwiększenie motywacji uczniów do nauki oraz podniesienie wyników nauczania w szkole.
Na koniec kursu wszyscy uczestnicy musieli zdać egzamin oraz otrzymali certyfikaty uczestnictwa potwierdzające ich udział w kursie i określające ich poziom językowy.
Udział w kursie:
– miał niewątpliwie ogromny wpływ na podniesienie moich kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności lingwistycznych
– miał bezpośredni wpływ na mój rozwój osobisty i zawodowy, a pośrednio na moich uczniów, współpracowników i szkołę
– zachęcił mnie do bardziej refleksyjnego podejścia w sposobie nauczania
– zwiększył moją wiedzę nt. nowych metod nauczania
– zachęcił mnie do zapoznawania się w szerszym zakresie z najnowszymi badaniami z zakresu nauczania j. obcego
– wpłynął na poprawę moich kompetencji językowych
– zwiększył moje umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania klasą
– zachęcił mnie i moich kolegów do udziału w innych działaniach programów Unii Europejskiej
– zmotywował do dalszego rozwoju zawodowego
– pomógł mi lepiej motywować uczniów
– przyczyni się do stosowania nowych metod nauczania w mojej szkole
– pomógł zwiększyć wymiar europejski w pracy mojej szkoły

Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystam w praktyce. Poza „odświeżeniem” słownictwa poznane nowatorskie metody kształcenia jakie wykorzystywali wykładowcy podczas zajęć niewątpliwie wpłyną na podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć oraz zmotywują moich uczniów do aktywnej pracy na lekcjach.

Udział w kursie w Hiszpanii to nie tylko wspaniałe doświadczeniem, ale i fantastyczna przygodą. Nie tylko w pełni spełnił moje oczekiwania, ale znacznie je przerósł. Zarówno zajęcia prowadzone w profesjonalny sposób, dobór zagadnień i niezwykle interesująca forma szkolenia pozwoliły na doskonałą ocenę kursu. Wyjazd na zagraniczny kurs stanowi dla mnie wielką motywację do podejmowania nowych wyzwań w pracy z dziećmi.

Moim zdaniem programy unijne, które dają możliwość rozwoju zawodowego i językowego kadry nauczycielskiej, rozwoju językowego osób w innych sektorach są bezcenne, gdyż dzięki nim możemy doskonalić powyższe umiejętności, jak również umiejętności organizacyjne i zarządzające.

nauczyciel języka angielskiego
Anna Koncur