PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2018/2019 r.

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

WRZESIEŃ:

 • wybory  do samorządu uczniowskiego
 • wybór zarządu su
 • ustalenie planu pracy na cały rok szkolny
 • zagospodarowanie gabloty szkolnej SU

PAŹDZIERNIK:

 • współorganizacja DEN (wybory nauczycieli w poszczególnych kategoriach)
 • szkolne Halloween
 • sprzątanie grobów

LISTOPAD:

 • Święto Origami
 • Dyskoteka andrzejkowa
 • Pieczenie gofrów/tostów
 • Udział w akcji Szlachetna Paczka

GRUDZIEŃ:

 • Udział w akcji Szlachetna Paczka
 • Szkolne Mikołajki

STYCZEŃ:

 • Bal karnawałowy
 • Zbiórka na rzecz bezdomnych zwierząt

LUTY:

 • Poczta walentynkowa
 • Tłusty Czwartek

MARZEC:

 • Dzień Kobiet
 • Drzwi Otwarte
 • Pierwszy Dzień Wiosny

MAJ:

 • Dzień Tańca połączony z festiwalem kolorów Holi

CZERWIEC:

 • Dzień Dziecka

CAŁY ROK SZKOLNY:

 • spotkania Samorządu Uczniowskiego
 • zbiórka nakrętek
 • udział w uroczystościach szkolnych
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • praca na rzecz szkoły