Rok 2016 był dla naszych nauczycieli rokiem zdobywania doświadczeń międzynarodowych.

W listopadzie 2016 podsumowano realizację projektu  Języki obce – pasja i sposób na życie

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w namysłowskim gimnazjum projekt umożliwił wyjazd na kursy językowe i metodyczne 4 nauczycielom. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 41 199,60 zł nasi nauczyciele mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności i doświadczeń zawodowych na arenie międzynarodowej, z najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach. Dwie nasze nauczycielki (pani Joanna Olszewska oraz pani Mirella Adamczak) uczestniczyły w szkoleniach metodycznych oraz dwoje nauczycieli (pani Anna Koncur oraz pan Jacek Pawłowski) realizowali kursy językowe.

W spotkaniu podsumowującym realizację projektu obecny był pan Artur Włodarczyk – I Zastępca Burmistrza Namysłowa, pani Joanna Leszczyńska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Namysłów.

 

Spotkanie prowadził szkolny koordynator projektu pani Anna Koncur wraz z dyrektorem szkoły Jackiem Pawłowskim. Nauczyciele zapoznali zaproszonych gości z tematyką realizowanego projektu, z zasadami składania wniosków do programu Erasmus + w obszarze K1 oraz K2. Nauczyciele omówili aspekty zawodowe, korzyści językowe i kulturowe płynące z realizacji projektów międzynarodowych, formy nawiązania i kontynuowania współpracy międzynarodowej ze szkołami partnerskimi.

 

Z tego miejsca pragniemy podziękować Wszystkim za włożony trud i wysiłek w realizację tego projektu, nie tylko kadrze, ale także, Wszystkim tym, dzięki którym projekt ten mógł być realizowany w naszej szkole.