W obecnym roku szkolnym wraz ze szkołą partnerską z Hiszpanii realizujemy projekt matematyczny – Platonids. Tym razem w programie uczestniczy 11 uczniów ze strony hiszpańskiej oraz 10 uczniów z kl. 8.

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy matematycznej nt. brył platońskich oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania zebranych informacji w języku angielskim. Równie ważne jest  bliższe poznanie się partnerów poprzez przybliżenie swoich szkół, miejscowości i krajów. Podczas realizacji wyznaczonych zadań uczniowie będą rozwijać umiejętności pracy w zespole oraz współpracy międzyzespołowej (w skład każdego zespołu wchodzą zarówno uczniowie z Polski jak i Hiszpanii).

Podstawowym narzędziem używanym podczas pracy nad projektem będzie platforma Twinspace – miejsce spotkań uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt.