„Nigdy nie ma dobrego momentu na pożegnanie bliskich, ale zawsze jest dobry czas, żeby otulić ich myślami. Przechodzisz, zatrzymaj się na chwilę i wspomnij…”.

Każdego roku wolontariusze naszej szkoły prowadzą akcję zbiórki zniczy i wkładów. 22 października 2017 r.  z dużym zaangażowaniem zajęliśmy się porządkowaniem zaniedbanych grobów, a później zapaliliśmy „światełka pamięci”.

W akcji uczestniczyli wolontariusze, a także społeczność szkolna, szczególną aktywnością wykazała się klasa III a. Dziękujemy!

wolontariusze SP 1