Dnia 20 września 2017 r. odbyło się podsumowanie projektu Searching Fractals. Klasa III a zaprezentowała przed rodzicami, wychowawcą oraz dyrektorem szkoły efekt swojej współpracy ze szkołą partnerską z Hiszpanii.