Władze Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie w roku szkolnym 2017/2018:

 • przewodniczący –
 • sekretarz –
 • skarbnik –

W skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Szarych Szeregów  w Namysłowie wchodzą rodzice uczniów:

 • klasa I  – p. Michał Kraus
 • klasa IV  – p. Ewa Błaszczyk
 • klasa VII  – p. Renata Gołębicka
 • klasa II a – p. Jadwiga Urbaniak
 • klasa II b – p. Krystyna Patyk
 • klasa II c – p. Anna Lejczak
 • klasa III a –
 • klasa III b – p. Wioletta Rudnicka
 • klasa III c –