Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem NR 59/VIII/19 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych

zarzadzenie