We wrześniu odbyło się spotkanie informacyjne, na którym opiekun kola przedstawił program, zapoznał z rodzajem prac i działalnością charytatywną oraz:

  • określiliśmy cele i zadania wolontariatu,
  • dokładnie określiliśmy cechy personalne i osobowości wolontariusza,
  • opracowaliśmy zakres obowiązków,
  • omówiliśmy wspieranie i nadzorowanie pracy,
  • stworzono system nagradzania (certyfikat),
  • omówiono zasady bezpieczeństwa wolontariuszy w czasie pracy,
  • zaplanowaliśmy konkretny plan działań, inicjatyw na rok szkolny 2017/2018.