Gimnazjum nr 1 w Namysłowie rozpoczęło działalność z dniem 1 września 1999 r.. Jego siedzibą stał się budynek byłej Szkoły Podstawowej nr1 im. Marii Skłodowskiej – Curie, która w związku z reformą szkolnictwa i oświaty decyzją z marca 1999 roku została zlikwidowana.

Od 10 listopada 2006 r. nasza szkoła ma swojego patrona. Tego dnia odbyło  się  przekazanie  przez  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej w Namysłowie „Aktu  nadania  Gimnazjum  nr  1 w Namysłowie imienia  Szarych  Szeregów” oraz  uroczyste  odsłonięcie  i  poświęcenie  tablicy  pamiątkowej.  Goście  i  młodzież  po  uroczystym  odsłonięciu  tablicy  przeszli  do  Namysłowskiego  Ośrodka  Kultury,  gdzie  miała  miejsce  dalsza  część  uroczystości. Uroczystość  uświetnili  swoją  obecnością  Wiceminister  Edukacji  Narodowej  Sławomir  Kłosowski oraz Posłanka do Sejmu p. Teresa Ceglecka – Zielonka oraz Wicewojewoda  Opolski  Dariusz  Madera. 

Przygotowania do  przyjęcia  imienia  Szarych  Szeregów trwały prawie  2  lata.  Związane  z  tym  były  liczne  konkursy,   których  podsumowanie  nastąpiło  podczas  uroczystości.

Z historii budynku szkoły……….

Budynek naszej szkoły ma wieloletnie tradycje związane z edukacją. Tuż po wyzwoleniu w czerwcu 1945 roku z inicjatywy Inspektoratu Szkolnego podjęto decyzję o utworzeniu tu pierwszej w Namysłowie szkoły powszechnej. Jej kierownikiem został Zygmunt Jakubczak. Pierwszy dzwonek zabrzmiał w odbudowanej i wyremontowanej szkole 4 września 1945 roku, rozpoczynając pierwszy po wojnie rok nauki w Publicznej Szkole Powszechnej. W siedmioklasowej szkole naukę rozpoczęło 300 uczniów, których edukacją zajęło się 9 nauczycieli.

W roku szkolnym 1948/49 Publiczna Szkoła Powszechna przekształcona została w szkołę zbiorczą, w której naukę pobierały dzieci z okolicznych miejscowości, m.in. Pokoju, Ligoty, Smarchowic, Jastrzębia i Gręboszowa. W 1953 roku z uwagi na dużą liczbę uczniów przydzielono szkole jeszcze jeden budynek (obecnie mieści się w nim stołówka, pracownia komputerowa i pracownia języka niemieckiego). W  1956 roku został przeprowadzony kapitalny remont budynku szkolnego (dobudowano m.in. trzecie piętro). We wrześniu 1966 roku szkole nadanoimię wielkiej Polki – Marii Skłodowskiej – Curie

Lata mijały, zmieniało się kierownictwo szkoły, jedni nauczyciele odchodzili na zasłużone emerytury, na ich miejsce zatrudniano nowych. Uczniowie  szkoły odnosili wiele sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w przeglądach  zespołów i chórów szkolnych oraz w zawodach sportowych na  szczeblu wojewódzkim, rejonowym i gminnym.

W roku szkolnym 1994/95 placówka obchodziła 50 – lecie swojej działalności. Był to czas kiedy podsumowano bogaty dorobek szkoły i przypomniano liczne sukcesy jej uczniów i nauczycieli.  Dnia 3 czerwca 1995r. odbył się koncert jubileuszowy, na którym przyznano nagrody nauczycielom wyróżniającym się w pracy. Po koncercie zorganizowano spotkania z absolwentami oraz byłymi i obecnymi pracownikami szkoły.

W marcu 1999 roku w związku z reformą szkolnictwa i oświaty podjęto decyzję o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1. Ostatnim jej dyrektorem był mgr Irenneusz Lewandowski, który w 1999 roku przeszedł na emeryturę.