W bieżącym roku szkolnym został wprowadzony w naszej szkole dziennik elektroniczny – e-dziennik.

Regulamin e-szkoły

LogoTop

https://uonetplus.eszkola.opolskie.pl/gminanamyslow/namyslowg1/

Na początku roku szkolnego RODZIC musi złożyć formularz rejestracyjny o dostęp do dziennika elektronicznego. RODZICE (prawni opiekunowie) otrzymują swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego, zapewniające podgląd postępów edukacyjnych swojego dziecka oraz dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.

Rodzic może uaktywnić funkcję powiadamiania go sms-em o nieobecnościach i nowych ocenach dziecka na warunkach ustalonych przez Administratora Systemu (jest to usługa płatna).